شما اینجا هستید:   خانه

آموزش نحوه استخدام وجذب

  

دوره آموزشی روش ها و اولویت های انتخاب شغل
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره آموزشی 21 راهکار ساده برای بهبود فرآیند جذب و استخدام
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آداب و اسرار نماز دراستخدام
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

تبیین سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی نمودن آن
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت مهارتهای زندگی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

نامه نگاری و مدیریت نامه های اداری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

فروشندگی حرفه ای
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

روش و فنون تدریس
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان