شما اینجا هستید:   خانه

دوره های آموزش استخدام وجذب

دوره آموزشی روش ها و اولویت های انتخاب شغل
هزینه دوره    :    ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 04 / 01


    

دوره آموزشی 21 راهکار ساده برای بهبود فرآیند جذب و استخدام
هزینه دوره    :    ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

آداب و اسرار نماز دراستخدام
هزینه دوره    :    ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 05 / 31


    

تبیین سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی نمودن آن
هزینه دوره    :    ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 05 / 31


    

آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)
هزینه دوره    :    ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 05 / 31


    

سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی
هزینه دوره    :    ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 05 / 31


    

مدیریت مهارتهای زندگی
هزینه دوره    :    ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 05 / 31


    

نامه نگاری و مدیریت نامه های اداری
هزینه دوره    :    ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 05 / 31


    

فروشندگی حرفه ای
هزینه دوره    :    ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 05 / 31


    

روش و فنون تدریس
هزینه دوره    :    ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 05 / 31