شما اینجا هستید:   خانه

آموزش نحوه استخدام وجذب

  

دوره آموزشی روش ها و اولویت های انتخاب شغل
شهریه ی دوره    :    ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره آموزشی 21 راهکار ساده برای بهبود فرآیند جذب و استخدام
شهریه ی دوره    :    ۴۵۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آداب و اسرار نماز دراستخدام
شهریه ی دوره    :    ۳۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

تبیین سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی نمودن آن
شهریه ی دوره    :    ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)
شهریه ی دوره    :    ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی
شهریه ی دوره    :    ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت مهارتهای زندگی
شهریه ی دوره    :    ۳۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

نامه نگاری و مدیریت نامه های اداری
شهریه ی دوره    :    ۳۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

فروشندگی حرفه ای
شهریه ی دوره    :    ۷۴۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

روش و فنون تدریس
شهریه ی دوره    :    ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵