بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

اجرای امور مالی و حسابداری در تمامی سازمان‎­ها و شرکت­‎های خصوصی از طریق به­ کارگیری  استقرار استانداردهای حسابداری ایران صورت می‎گیرد. تمامی شاغلین در سمت­‎های مالی و حسابداری که به استانداردهای حسابداری ایران تسلط دارند، با شرکت در این دوره با آخرین استانداردهای مصوب سازمان و همچنین استانداردهای تجدید نظر شده آشنا می شوند. 

09109710638 - 02433466877 -09192410484  - 33544688تماس فرمایید
 


برچسب ها

بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان