کارگاه تربیت کارمند آماده بکار

 

هدف مجتمع فنی نخبگان زنجان برای دوره‌های آموزشی :

 

نام دوره آموزشی

تربیت کارمند آماده به کار


 

هدف:

همه ما تصور می کنیم که مشکل اشتغال، فقط مختص جوانان جویای کار است ، در حالی که اگر از دید کارفرما به قضیه نگاه کنیم ، متوجه مشکلات متفاوتی خواهیم شد. یکی از این مشکلات ، نبود کارمند آماده به کار می باشد، اکثر کارفرما ها برای جذب نیروی کار موردنظرشان، به لحاظ تجربه و مهارت دچار مشکل هستند. 

 

کار کارمند حرفه ای از هر نظر باید مهارت کافی داشته باشد، چه از نظر شغلی و چه از رفتار و برخورد. 
در دوره تربیت کارمند آماده به کار سعی کرده ایم ، همه آن چیزی که برای کارمند حرفه ای شدن، نیاز است را ، آموزش دهیم. با گذراندن این دوره هم دغدغه کارفرمایان برای داشتن کارمند آماده به کار از بین می رود و هم فارغ التحصیلان این دوره راحت تر می توانند وارد بازارکار شوند.

جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی درکلاسها باشماره09192410484 - 02433466877 تماس فرمایید

 برچسب ها

کارمند آماده نخبگان  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان