حسابداری پیمانکاری 1

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

اگر در حسابداری قراردادهای پیمانکاری چالش دارید، این دوره مناسب‎ترین دوره برای شماست. طی این دوره با کلیات حسابداری پیمانکاری آشنا شده و چگونگی ثبت این فعالیت‎ها و شناسایی درآمد و سود قراردادهای پیمانکاری مورد توجه قرار می‎گیرد.

 
مدت 21 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 3 سال سابقه کار
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی13000000

 

سرفصل دروس

1. حسابداری پیمانکاری  21 ساعت 
آشنایی با مفاهیم مهندسی، تدارک و ساخت (EPC) و حرفه پیمانکاری، آشنایی با مراحل اجرای طرح، مفاهیم اصلی حسابداری پیمانکاری، نحوه ثبت مخارج و عملیات مالی پیمان‎های بلندمدت در دفاتر پیمانکار و کارفرما، مبانی شناخت و اندازه‎گیری سود پیمان‎های بلندمدت، آشنایی با انواع ضمانت نامه‎های بانکی، آشنایی با نحوه محاسبه بیمه پروژه، کدینگ حسابداری پیمانکاری در سطح کل و معین، حل مسائل کاربردی در رابطه با موارد ذکر شده فوق

 

اساتید مجتمع نخبگان زنجان