معرفی دپارتمان

دپارتمان مهندسی نرم افزار و تجارت الکترونیک مجتمع فنی نخبگان به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه نرم افزاری بخش خصوصی در راستای سیاست ها و جهت گیری دستگاه های دولتی به سمت دولت الکترونیک با آگاهی داشتن از نیازهای سازمان های دولتی و بخش خصوصی و با توجه به نقش فن آوری اطلاعات در سیاست گذاری ارگان های دولتی فعالیت خود را آغاز نموده است. 
این دپارتمان روش ها و ابزارهای مناسب مورد نیاز مدیران دولتی را از طریق ارائه راه حل های جامع در زمینه طرح های انفورماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات مشاوره مدیریتی در زمینه نظام های اطلاعات و مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، ارائه خدمات بهینه سازی روش ها و مکانیزاسیون سیستم ها در سازمان ها و وزارتخانه های دولتی و مدیریت پروژه های سیستم های جامع اطلاعاتی در قالب تحلیل، طراحی، پیاده سازی، آموزش و استقرار نرم افزارهای عملیاتی و اطلاعاتی در ارگان های یاد شده در اختیار آنان قرار می دهد. 
ما نیاز های شما را در میابیم و آنها را مدیریت نموده و محصول مورد نظر شما را ارائه می دهیم آیا از محصول و کارکرد ما راضی هستید ؟ حتی اگر هم آری ، ما اهداف و معیار ها و کارکرد فرآیند های خود را بهبود می بخشیم. 
زیرا :

مشتریان آتی در انتظار ما هستند.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان