دوره جامع قوانین و دستورالعمل‌های بازار سرمایه

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره با هدف ارتقای مهارت‌های قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با ناشران ثبت‌شده، پذیرفته‌شده در بورس تهران و پذیرفته‌شده در فرابورس ایران در حوزه بازار سرمایه طراحی شده است. شما با گذراندن این دوره کوتاه‌مدت، با دستورالعمل‌ها و قوانین مورد نیاز برای یک مدیر بورسی حرفه‌ای موفق در حوزه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های فوق‌الذکر آشنا می‌شوید. با توجه به تغییرات سریع و مداوم قوانین و دستورالعمل‌های ناشران، ضرورت آشنایی با آنها بیش از گذشته احساس می‌شود.
گذراندن این دوره می‌تواند برای اعضای هیات مدیره، مدیران مالی، مدیران حسابرسی داخلی، اعضای کمیته‌های حسابرسی، رؤسای حسابداری، حسابداران و به خصوص حسابرسان معتمد بورس مفید باشد.

 

مدت 24 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 2 سال سابقه کار
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

 

اساتید مجتمع نخبگان زنجان