مدیریت تشریفات ویژه مدیران و کارشناسان

مدیریت تشریفات ویژه مدیران و کارشناسان

محتوای دوره

 

 • رشد و پیشرفت و تعالی سازمان
 • موفقیت و پیش برد اهداف سازمانی درجوامع ملی و بین المللی
 • مطرح شدن سازمان بعنوان الگوی برتر رفتار اصولی
 • ساخت ظاهری و عمقی رفتار صحیح اجتماعی
 • مقبولیت مدیران سازمان توسط سازمان ها و بنگاههای دیگر
 • تکریم اعضا ، شرکا ، مخاطیان توسط مدیریت سازمان ها
 • محتوای دوره
 • اصول و مدیریت تشریفات
 • کلیات مدیرت :جلسات ، گرد همایی ، نمایشگاه ، بازدید
 • کلیات و مفاهیم در مورد گردهمایی ( یک عملکرد تشریفاتی  حرفه ای  و تخصصی
 • تعاریف و مفاهیم انواع گردهمایی از لحاظ محتوا
 • سمینار ، سمپوزیوم ، کنفرانس ، کنگره ، نشست ، کنفرانس مطبوعاتی،
 • کارگروه کمیته ها ،panel – workshop- forum- discussion-ceremony-special events-visit,
 • و ........دیدار ، هم اندیشی
 • انواع گردهمایی از لحاظ موقعیت زمانی و مکانی
 • برگزاری و ویژگی های یک گردهمایی اثربخش
 • مدیریت نمایشگاه- جلسات – بازدید
 • تشریفات ارتباطات و توصیه های تشریفاتی و تشریفات دیپلمات
 • مهارتهای ارتباطی -مدیریت تشریفات
 • پذیرایی  تخصصی و تشریفات سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی بصورت کارگاهی و عملی


برچسب ها

مدیریت تشریفات ویژه مدیران و کارشناسان  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان