دوره عالی پرورش مدیر مالی در بخش دولتی و عمومی

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره برای اشخاصی مناسب است که در رده­‎های سرپرستی حسابداری و مالی مشغول به فعالیت بوده و قصد دارند تا با ارتقای دانش حسابداری خود، مهارت­‎های مدیریتی خود را نیز تقویت کنند. بخشی از دانش کسب شده در این دوره شما را به مانند دوره سرپرستی امور مالی با مهارت­‎های مالی و حسابداری نظیر  استانداردهای حسابداری و انواع قوانین و مقررات آشنا کرده و بخش مهم­‎تر این دوره شما را با مهارت­‎های مدیریتی آشنا می­‎سازد. آشنایی با مطالبی چون مدیریت ریسک، مدیریت عملکرد و انواع مهارت­‎های مدیریتی زمینه لازم را برای تصدی پست­‎های مدیریتی در امور مالی برای شما فراهم می­‎سازد.

 
مدت 50 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته‎های مرتبط به همراه حداقل چهار سال سابقه کار در حسابداری یا دو سال در سطوح سرپرستی امور مالی
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت  

 

 

سرفصل دروس

1. آشنایی مقدماتی با مدیریت مالی بخش عمومی/ 3 ساعت 
مالیه عمومی، حسابداری و گزارشگری بخش عمومی، اصول بودجه‎ریزی و کنترل بودجه‌‎ای در بخش عمومی، کنترل‎های داخلی در بخش عمومی، حسابرسی و اطمینان‎بخشی 
2. استانداردهای حسابداری بخش عمومی/ 21 ساعت 
آشنایی به نهادهای تدوین استاندارد ملی و بین‌المللی، مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی، استانداردهای حسابداری بخش عمومی: شماره 1: نحوه ارائه صورت‎های مالی، شماره 2: نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورت‎های مالی، شماره 3: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)، شماره‌ 4: درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای، شماره 5: دارایی‎های ثابت مشهود، شماره‌ 6: موجودی‎ها، شماره 7: دارایی‎های نامشهود، شماره 8: ذخایر، بدهی‎های احتمالی و دارایی‎های احتمالی، شماره 9: حسابداری مخارج استقراض
3. نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تهیه صورت‎های مالی/ 75 ساعت 
کلیات، حسابداری عملیات جاری، حسابداری حقوق و مزایای مستمر کارکنان، حسابداری عملیات سرمایه‌ای، حسابداری درآمدها، حسابداری وجوه سپرده، حسابداری موارد خاص، تهیه صورت وضعیت مالی، تهیه صورت تغییر در وضعیت مالی، نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای، نحوه تهیه یادداشت‎های توضیحی، شرایط انتقال حساب‌ها، تهیه صورت مغایرت بانکی
4. مدیریت پروژه و طرح‎های عمرانی/ 9 ساعت 
تعریف پروژه، انواع طرح‎های عمرانی، تعریف مدیریت پروژه، برنامه‎ریزی و کنترل پروژه، روش‎های انتخاب مشاور، نحوه تهیه موافقت‎نامه طرح‎های تملک دارایی‎های سرمایه‎ای 
5. سیستم کنترل بدهی و تعهدات در بخش عمومی/ 12 ساعت 
مراحل خرج طبق قانون محاسبات عمومی، اعتبارات مصوب، تخصیص اعتبار و تامین اعتبار، سایر قوانین مرتبط با ایجاد تعهد و بدهی‎های عمومی، اصول کنترل تعهدات (سقف و راهبرد بدهی و تعهدات عمومی و پایداری بدهی عمومی)، گزارشگری تعهدات و بدهی‎های عمومی (تهیه صورت بدهی و تعهدات عمومی و صورت پایداری بدهی)، مدیریت ریسک تعهدات و بدهی‎های عمومی، بدهی‎های احتمالی، ذخایر
6. اصول حسابداری مدیریت و ارتباط آن با حسابداری و بودجه‎ریزی/ 36 ساعت 
اهداف و تعاریف حسابداری مدیریت، اصول مدیریت هزینه، مفهوم هزینه در نظام تعهدی و خرج در نظام بودجه‎ریزی، تعریف مراکز هزینه، انواع هزینه (مستقیم و سربار، متغیر و ثابت،...)، اصول قیمت تمام شده در بخش عمومی (نرخ جذب و روش‎های محاسبه آن، تخصیص و ردیابی هزینه، هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی،...)، روش‎های تخصیص سربار (روش مستقیم، یک‎طرفه و متقابل)، سیستم‎های هزینه‎یابی (مرحله‎ای و سفارش کار، هزینه‎یابی بر مبنای فعالیت، هزینه‎یابی هدف، هزینه‎یابی کامل و متغیر،...)، ثبت‎های حسابداری بهای تمام شده (در سیستم نرمال، واقعی و استاندارد)، تهیه صورت سود و زیان در واحدهای بازرگانی و تولیدی بخش عمومی، مدیریت موجودی‎ها، انواع نظام‎های بودجه‎ریزی، اصول بودجه‎ریزی عملیاتی، نحوه تهیه بودجه‎ریزی عملیاتی با روش هزینه‎یابی مبتنی بر فعالیت، ثبت‎های بودجه‌ای جهت تهیه بودجه‎ریزی عملیاتی، چگونگی تهیه فرم‎های بودجه‎ریزی عملیاتی، تکنیک‎های ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌ای
7. سیستم‎های اطلاعاتی و کامپیوتری بخش عمومی/ 24 ساعت 
سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (سناما)، سیستم کنترل تعهدات (مدیریت بدهی‎های بخش عمومی)، سیتم‎های اطلاعاتی حسابداری، سیستم‎های اطلاعاتی مدیریت، کاربرد اکسل در امور مالی
8. اصول حکمرانی، پاسخگوئی و شفافیت در بخش عمومی/ 6 ساعت 
اصول و رویه‎های حکمرانی خوب، پاسخگوئی مالی و عملیاتی، اصول و رویه‎های شفافیت مالی 
9. مالیه عمومی و حساب‎های ملی/ 9 ساعت 
تعریف مالیه عمومی، اصول خزانه‎داری در بخش عمومی، آشنایی با سیاست‎های پولی و مالی بخش عمومی، منابع و مصارف بخش عمومی، نظام‎های آماری مالی بخش عمومی (سیستم حساب‎های ملی و GFS)، اصول پایداری مالی، انواع روش‎های تامین مالی در بخش عمومی، عوامل موثر بر ریسک‎های مالی، اعتباری و نقدینگی
10. آشنایی با اوراق بهادار دولتی/ 12 ساعت 
اصول حسابداری سرمایه‎گذاری در شرکت‎ها، اصول حسابداری اوراق مشارکت، اصول حسابداری صکوک و اسناد خزانه، اصول حسابداری روش‎های تامین مالی فرا ترازنامه‌ای (PPP- BOT - مشارکت‎های خاص و اجاره سرمایه‌ای)
11. تهیه صورت‎های مالی تلفیقی در بخش عمومی و دولتی/ 21 ساعت 
آشنایی با گروه گزارشگر، اشخاص وابسته، سرمایه‎گذاری بلندمدت و تفاوت در روش‎های حسابداری و گزارشگری، روش شناسایی ارزش ویژه، روش تلفیق، ارائه صورت‎های مالی تلفیقی، واحدهای تحت پوشش صورت‎های مالی واحد گزارشگر دولت
12. قوانین مالی، محاسباتی، بودجه‌ای، استخدامی در بخش عمومی/ 18 ساعت 
قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون خدمات کشوری، قوانین بودجه‎ریزی عملیاتی، قوانین و مقررات معاملات دولتی «مناقصه/مزایده»، قانون برگزاری مناقصات، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون استخدام کشوری، سایر
13. آشنایی با اصول حسابرسی و رسیدگی به اسناد/ 12 ساعت 
حسابرسی داخلی، رسیدگی به اسناد، کنترل‎های داخلی (چارچوب کوزو)، حسابرسی خارجی یا مستقل، حسابرسی مالی، حسابرسی رعایت، حسابرسی عملکرد 

بستن 

جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی درکلاسها باشماره 09109710638 - 02433466877 -09192410484  - 33544688تماس فرمایید

اساتید مجتمع نخبگان زنجان