گواهینامه ها

در پايان دوره به شركت‌كنندگاني كه در کل ساعات دوره حضور داشته و نمره قبولی پایان دوره را نیز علاوه برحضور کامل، کسب نمایند، گواهینامه پایان دوره مدرک فنی وحرفه ای ومدارک داخلی وهمچنین شرکت پرهام خبرگان (حسابرس) نیزاعطا خواهد شد.​برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان