حسابرسی صورت‌های مالی

 

 

حسابرسی صورت‎های مالی

 

هر گاه از حسابرسی بدون قید و شرط اضافی یاد شود، منظور همان «حسابرسی صورت‌های مالی» یا به اختصار «حسابرسی مالی» است. هدف اصلی این حسابرسی اعتباردهی به صورتهای مالی است. منظور از

اعتباردهی، اظهار عقیده یا قضاوت شخص یا اشخاص مستقل و ذی‌صلاح نسبت به مطابقت تمامی جنبه‌های با اهمیت ادعاهای منعکس در صورت‌های مالی با معیارهای تعیین شده یعنی اصول حسابداری است. البته

چنین اظهار نظر یا قضاوتی باید مبتنی بر شواهد معتبر و کافی باشد.

 

دانشجویان عزیز جهت شرکت درکلاسهای عملی وتئوری بادفتر مجتمع باشماره 09192410484تماس حاصل فرمایند.

 

 

 

 

 

 

 برچسب ها

حسابرسی صورت‌های مالی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان