انجام امور حسابداری

خدمات حسابداران نخبگان در خصوص انجام امور حسابداری شامل موارد زیر میباشد :

* طراحی و پیاده سازی و استقرار سیستم مالی و حسابداری به همراه آموزش

* ثبت اسناد حسابداری اعم از جاری و معوقه

* تعریف و اصلاح کدینگ حسابها

* طراحی و راه اندازی سیستم انبار و قسمت تمام شده و ارائه کدینگ جامع

* انجام انبارگردانی میان دوره ای و پایان دوره

* طراحی و اجرا محاسبه ی قیمت تمام شده

* طراحی و پیاده سازی آئین نامه ها و دستورالعمهای دتخل سازمان و تعریف چارت سازمان

* تهیه گزارشات کالا و بهای تمام شده

* تهیه گزارشات مالی و حسابداری بصورت دوره ای و منظم برحسب نیاز سازمان

* تهیه گزارشات بودجه جامع جهت ارائه به بانک و هیات مدیره

* انجام کار بصورت پروژه ای تمکام وقت

* حسابرسی مدیریت و اجرا کنترلهای داخلی مورد نیاز سازمان

*اعزام و استقرار نیروی حسابداری تحت نظارت مستمر مدیر مالی

* تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعم از مدیر مالی، کارشناس و کارمند مالی بصورت تمام وقت و پاره وقت 

 

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در خصوص ارائه شرکت حسابداری حسابداران نخبگان با ما 09123411382تماس حاصل فرمایید .

اساتید مجتمع نخبگان زنجان