کارگاه آموزشی واکاوی روابط زناشوئی و پیشگیری از روابط فرا زناشوئی

کارگاه آموزشی واکاوی روابط زناشوئی و پیشگیری از روابط فرا زناشوئی

نام دوره آموزشی

واکاوی روابط زناشوئی و پیشگیری از روابط فرا زناشوئی

جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی درکلاسها باشماره 09109710638 - 02433544688 -09192410484 تماس فرماییدبرچسب ها

کارگاه آموزشی واکاوی روابط زناشوئی و پیشگیری از روابط فرا زناشوئی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان