کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل TA ، با رویکرد من خوبم تو خوبی

کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل TA ، با رویکرد من خوبم تو خوبی

نام دوره آموزشی

تحلیل رفتار متقابل TA ، با رویکرد من خوبم تو خوبی

جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی درکلاسها باشماره 09109710638 - 02433544688 -09192410484 تماس فرماییدبرچسب ها

کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل TA ، با رویکرد من خوبم تو خوبی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان