شما اینجا هستید:   خانه » درباره نخبگان » تخفیفات

تخفیفات

     

                     موارد تخفیف 

 

      ردیف            ۵٪                  فراگیران دوره های قبلی

       1              ۵٪                   دانشجویان عادی داوطلب

       2               ۱۰٪             ثبت نام دسته جمعی در یک دوره ( بیش از 3 نفر)

       3              ۳۰٪             افراد تحت پوشش کمیته امداد،بهزیستی و موسسات خیریه

       4                ۱۵٪              بیماران مبتلا به بیماری های خاص

       5               ۳۰٪              ثبت نام دسته جمعی در یک دوره ( بیش از 8 نفر)برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان