مربیان طرح

مربیان طرح

مربیان طرح «ایران مهارت» به ترتیب اولویت از میان گروه های زیر انتخاب می شوند : 
1) هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش واجد شرایط براساس ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 
2) دبیران رسمی آموزش و پرورش با اولویت دبیران دروس «کار و فناوری» و «فرهنگ و هنر» واجد شرایط براساس ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 
3) مربیان بخش غیردولتی (پس از تأیید صلاحیت‌های عمومی توسط گزینش آموزش و پرورش) و دولتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 
توجه : 
ضروری است : 
1- دبیران و مربیان طرح در دبیرستان های دخترانه دوره اول متوسطه از میان خواهران واجد شرایط انتخاب شوند. 
2- صلاحیت های عمومی مربیان بخش غیردولتی با بیش از 10 ساعت تدریس در مدارس ، توسط هسته‌های گزینش آموزش و پرورش مورد تایید قرار گیرد.برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان