فن ترجمه متون حسابداری

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره با هدف ارتقای مهارت‌های حسابداران، حسابرسان و کارشناسان مالی در درک متون تخصصی حسابداری طراحی شده است. شما با گذراندن این دوره کوتاه مدت، آمادگی لازم برای درک مفاهیم مندرج در متون تخصصی انگلیسی، حسابداری، حسابرسی و مالی را به درست خواهید آورد. و طی نمودن این دوره می تواند پیش زمینه ای برای حضور مؤثرتر شما در دوره های ACCA و CIMA را نیز فراهم نماید. برای حضور در این دوره صرفاً آشنایی با زبان انگلیسی در سطح پایه و مقدماتی برای فراگیران کفایت می کند.

 

مدت 30 ساعت
پیش‌نیاز ندارد
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

10000000برچسب ها

فن ترجمه متون حسابداری