شما اینجا هستید:   خانه » چشم اندازها » ارزشهای نخبگان

ارزشهای نخبگان

ارزش های ما

استقبال از ایده ها نو و پیشنهاد های سازنده
ما انتقاد پذیر هستیم چون باور داریم انتقادها باعث رشد ما می شوند.
احترام متقابل اصل جدایی ناپذیر ماست و مجتمع نخبگان معتقد است احترام، احترام می آورد.
ما ادعا داریم که می توانیم نقش به سزایی در جهت کار آفرینی کشور و تربیت نیروی متخصص داشته باشیم.
بلند مرتبه شدن میهن عزیزمان ایران از مهمترین ارزش های مجتمع نخبگان است.برچسب ها

ارزشهای نخبگان  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان