دوره عالی پرورش مدیر مالی

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره برای اشخاصی مناسب است که در رده‎­های سرپرستی حسابداری و مالی مشغول به فعالیت هستند و قصد دارند تا با ارتقای دانش حسابداری خود، مهارت­‎های مدیریتی خود را هم تقویت کنند. بخشی از دانش کسب شده در این دوره شما را مانند دوره سرپرستی امور مالی با مهارت­‎های مالی و حسابداری نظیر  استانداردهای حسابداری و انواع قوانین و مقررات آشنا کرده و بخش مهم­تر این دوره شما را با مهارت­‎های مدیریتی آشنا می­‎سازد. آشنایی با مطالبی چون مدیریت ریسک، مدیریت عملکرد و انواع مهارت­‎های مدیریتی زمینه لازم را برای تصدی پست­‎های مدیریتی در امور مالی برای شما فراهم می­‎سازد.

 
مدت 209 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط به همراه حداقل چهار سال سابقه کار در حسابداری یا دو سال در سطوح سرپرستی امور مالی
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت نقد: در صورت پرداخت نقدی، مبلغ 12,500,000 ریال تخفیف خواهید داشت.

اقساط: مبلغ 13.500.000 ریال بابت پیش پرداخت و الباقی در 4 فقره چک در فواصل 3 ماهه(به صورت مساوی)

 
 

دروس دوره عالی پرورش مدیر مالی

Course
قانون مالیات
حقوق تجارت
استانداردهای حسابداری
تهیه صورت جریان وجوه نقد
حسابداری مدیریت
مدیریت مالی
آشنایی با بورس در حوزه مالی
مدیریت عملکرد
مدیریت ریسک
تهیه صورتهای مالی تلفیقی


برچسب ها

دوره عالی پرورش مدیر مالی