کارگاه آموزشی خودشناسی و خودارزیابی و مدیریت روابط انسانی

کارگاه آموزشی خودشناسی و خودارزیابی ومدیریت روابط انسانی

انسان موجودی اجتماعی است و تقریبا در تمام شئون زندگی به ارتباط با انسان های دیگر نیاز دارد.روابط انسانی پایه و اساس همه  نهاد های اجتماعی است.به عنوان مثال رابطه افراد هر خانواده با یکدیگر،اساس خانواده سالم را تشکیل میدهد بطوریکه اختلال در روابط خانوادگی هزینه های هنگفت مالی و روانی برای افراد دارد.در روابط شغلی نیز این موضوع اهمیت دارد.رابطه همکاران با یکدیگر باعث افزایش بهره وری و سودآوری سازمان ها و شرکت ها میشود.از همه این ها گذشته، رابطه ای که هر انسان با خودش دارد بطور مستقیم با سلامت روان او در ارتباط است.از این رو میتوان اختلالات روان را نیز مورد بررسی قرار داد.خودشناسی به معنی شناختن ویژگی های روانی خود ، پیشنیاز هرگونه رابطه سالم است. پس از شناختن خودمان است که میفهمیم چه نیاز هایی داریم و چگونه از طریق ارتباطات انسانی آنهارا برآورده میکنیم.

این در حالی است که در جامعه امروز تحت تاثیر عواملی مانند همه گیری کرونا، فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی،و... ، روابط انسانی بیش از پیش دچار مشکل شده است. بنابراین نیاز به آموزش خودشناسی و به دنبال آن روابط انسانی بیش از پیش احساس میگردد.

هدف:آموزش خودشناسی و مهارت های ارتباطی در سطوح مختلف

مدت دوره:16ساعت

سرفصل های دوره: این دوره مبتنی بر رویکرد تحلیل رفتار متقابل(transactional analysis)  تنظیم شده است که شامل این مطالب میباشد:

شناخت شخصیت انسانی

مدل حالت های نفسانی خانواده، بالغ و کودک

محتوی و حالت های عملکرد نفسانی

ارتباط انسانی به مثابه نیاز

نوازش ، نیاز اساسی انسان

جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی درکلاسها باشماره 09109710638 - 02433544688 -09192410484 تماس فرماییدبرچسب ها

کارگاه آموزشی خودشناسی و خودارزیابی    توسعه مهارت های ارتباطی   کارگاه خودشناسی در زنجان   کارگاه مدیریت روابط در زنجان   کارگاه خودارزیابی در زنجان