دوره عالی تامین اجتماعی

دوره عالی تامین اجتماعی

نتيجة بحث الصور عن عکس تامین اجتماعی


در قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت سازمان تامین اجتماعی تکالیف و تعهداتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است. در این قوانین و مقررات همچنین خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش به روشنی مشخص شده است. 
عدم آگاهی کارفرمایان از این قوانین و مقررات که معمولا این عدم آگاهی با خسارات مالی برای آنها همراه است، باعث بروز مشکلاتی برای کارفرمایان و متعاقب آن ایجاد نارضایتی از سازمان و جوی منفی علیه آن می‌شود. از سوی دیگر بیمه شدگان و مستمری بگیران نیز این عدم آگاهی باعث عدم بهره‌مندی مناسب و حتی محروم شدن آنها از خدمات سازمان تامین اجتماعی می‌شود.

 

این دوره به منظور آشنائی کارفرمایان، پیمانکاران، مدیران منابع انسانی، مدیران مالی، بیمه‌شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با قوانین، مقررات و فرآیندهای کاری ناظر بر فعالیت این سازمان در حوزه‌های مختلف طراحی شده است تا بسیاری از مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌های مختلف مرتفع گردیده و از بروز خسارات احتمالی که ممکن است بدلیل عدم آگاهی آنها در این زمینه پدید آید جلوگیری نماید.

 

نتيجة بحث الصور عن عکس تامین اجتماعی

یک دوره با رویکردی بر "تربیت مشاور حرفه‌ای در حوزه قوانین تامین اجتماعی"
با پیچیده‌تر شدن فضای کسب‌وکارهای امروزی حضور یک مشاور متخصص و آگاه به قوانین تامین اجتماعی در کنار مدیران سازمان‌ها و صاحبان مشاغل بیش از پیش احساس می‌شود. مشاوران در حوزه قوانین تامین اجتماعی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی کمک می‌کنند تا با آگاهی کامل به فضای کسب‌وکار قدم نهاده و از بروز خسارات احتمالی که ممکن است بدلیل عدم آگاهی آنها از قوانین تامین اجتماعی پدید آید جلوگیری نماید. سرفصل‌های این دوره به نحوی طراحی شده است که شرکت کنندگان در این دوره می‌توانند نقش یک مشاور در حوزه قوانین تامین اجتماعی را به خوبی ایفا کنند.

 

چرا دوره عالی تامین اجتماعی در مجتمع فنی نخبگان؟

با توجه به این ضرورت مجتمع فنی نخبگان با دعوت از یکی بهترین و برجسته ترین اساتید کشور اقدام به برگزاری این دوره آموزشی نموده است. هدف از این دوره آشنائی کارفرمایان، پیمانکاران، مدیران منابع انسانی، مدیران مالی، بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و علاقمندان به فعالیت در حوزه مشاوره با قوانین، مقررات و فرآیندهای کاری ناظر بر فعالیت سازمان تامین اجتماعی در حوزه های مختلف می باشد.


برچسب ها

دوره عالی تامین اجتماعی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان