دوره حسابرسی داخلی در حوزه پیمانکاری

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره برای اشخاصی که به عنوان حسابرس داخلی، عضو کمیته حسابرسی، کارشناس حسابداری یا حسابرسی در صنعت پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند می‌تواند مفید باشد. علاقه‌مندان می‌توانند با شرکت در این دوره ضمن ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای خود، در حوزه پیمانکاری، اطلاعات مفیدی نیز در مورد چارچوب ارائه شده توسط کمیته سازمان‌های حامی کمیسیون ترودوی (COSO) در خصوص نحوه برنامه‌ریزی، جمع‌آوری شواهد، گزارشگری، افشا و ارزیابی ریسک‌های مرتبط کسب نمایند. همچنین در بخش دیگری از این دوره، علاقه‌مندان با چگونگی بهره‌گیری از حسابرسی فناوری اطلاعات در حسابرسی داخلی، تحلیل صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی آشنا می‌شوید. آشنایی با موضوعاتی مانند تحلیل و ارزیابی فرآیندهای پیمانکاری، ارزیابی ریسک، برنامه‌ریزی، گردآوری شواهد و گزارشگری حسابرسی داخلی می‌تواند زمینه لازم را برای تصدی پست‌های مدیریتی در حسابرسی داخلی فراهم نماید.

 

مدت 60 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 2 سال سابقه کار
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

 برچسب ها

دوره حسابرسی داخلی در حوزه پیمانکاری  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان