آموزش اصول مشاوره حقوقی

آموزش اصول مشاوره حقوقی

نام دوره آموزشی

آموزش اصول مشاوره حقوقی

ساعت

6

شهریه (ریال)

960,000

رئوس مطالب


■ آموزش کلی مشاوره و روشهای مشاوره 
■ آموزش قانع سازی و پاسخ به سؤالات 
■ آموزشهای لازم برای ارتباط باموکلبرچسب ها

آموزش اصول مشاوره حقوقی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان