کارگاهها و دوره های آموزشی

کارگاهها و دوره های آموزشی

آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار دوره هایی در زمینه های مختلف مرتبط با انجام تحقیقات و مطالعات آزمایشگاهی برگزار می کند. اطلاعات مربوط به این دوره ها بر روی وبسایت منتشر می شوند. برای اطلاع از زمان و مکان برگزاری برنامه های آزمایشگاه به شکل پیوسته به بخش کارگاهها و دوره های آموزشی وبسایت مراجعه نمایید.

کارگاه آموزشی روش تحقیق آزمایشی در مدیریت کسب و کار

 

کارگاه آموزشی استفاده از ردیاب چشم در تحقیقات رفتاری (معرفی، ابزارها، کاربرد)

 

گارگاه آموزشی استفاده از ردیاب چشم در تحقیقات رفتاری (معرفی، ابزارها، کاربرد)

 

دوره آموزشی روش تحقیق آزمایشگاهی در مطالعات رفتاری: طراحی و تحلیل

 

هدف دوره: این دوره با هدف آموزش روش تحقیق آزمایشگاهی به دانشجویان رشته های مدیریت و اقتصاد که علاقمند به انجام تحقیقات رفتاری به روش آزمایشگاهی در حوزه های مدیریت، اقتصاد و روانشناسی صنعتی می باشند، طراحی شده است. در طول این دوره شرکت کنندگان با  تحقیق آزمایشگاهی در زمینه تخصصی مورد علاقه خود طراحی خواهند کرد. در انتهای دوره شرکت کنندگان با اصول و مفاهیم مطالعه آزمایشگاهی در زمینه کاری خود آشنا شده و همچنین با اصول اخلاق در مطالعات آزمایشگاهی آشنا خواهند شد و قادر خواهند بود فرم اخلاق مربوط به انجام مطالعه آزمایشگاهی خود را ارائه دهند.

شرکت کنندگان در صورتیکه با موفقیت دوره را به اتمام برسانند، در انتهای دوره گواهی اخلاق در انجام مطالعات آزمایشگاهی را مطابق با استانداردهای روز اخلاق در دنیا دریافت خواهند نمود. کسب این گواهی برای دانشجویان مجتمع نخبگان که تمایل به انجام تحقیق از نوع آزمایشی می باشند.

مدرس: دکتر وحید مرصعی

طول دوره: دوره آموزشی در ۴ هفته سه ساعته برگزار می شود. شرکت در تمامی جلسات الزامی است.

مکان: آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار، مجتمع فنی نخبگان

اساتید مجتمع نخبگان زنجان