معرفی باشگاه مشتریان

معرفی باشگاه مشتریان

معرفی باشگاه مشتریان
مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ماست . 

او به ما وابسته نیست ،ما به او وابسته هستیم . 

مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست. بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست. 

او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست. 

ما با خدمتی که به مشتری ارائه می نمائیم به او لطف نمی کنیم،بلکه او از این طریق فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف می کند. 

وفاداری مشتری کلید موفقیت تمامی کسب و کارهاست و زمانی که جذب و حفظ مشتری در اولویت اول کار هر سازمانی قرار می گیرد وجود یک رابطه خوب و مناسب بین مشتری و سازمان شرط اصلی تحقق این

هدف می تواند باشد. باشگاه مشتریان مجتمع فنی نخبگان با هدف ایجاد ارتباط موثر با دانشجویان و مشتریان سازمانی تشکیل یافته است و سعی دارد با ایجاد یک محیط پویا و صمیمی مشتریان را به عنوان دوستان خود

در کنارش داشته باشد و ضمن خلق مزیت هایی علاوه بر خدمات آموزشی،جدیدترین طرح ها را به آنها معرفی نماید. باشگاه مشتریان در تدوین اصول سیاستهای مشتری مداری خود، تسریع در امور و ایجاد نظم و

ترتیب بیشتر در ارائه خدمات به دانشجویان و مخاطبان خود و کسب رضایت ایشان را سرلوحه کارهای خود قرار داده است و ضمانت اجرائی دوره های آموزشی را در اشتغال و حتی کار آفرینی دانشجویان بنا نهاده

است. 

بطوریکه فارغ التحصیلان متخصص دوره های آموزشی از طریق باشگاه مشتریان و یا سازمانها و ارگانهای همکار جذب بازار کار شده اند. 

نظام تضمین کیفیت باشگاه مشتریان مجتمع فنی نخبگان با خط مشی خود در تمامی جوانب بخصوص کیفیت آموزش راهبر مشتریان بوده و پایبند بودن به قوانین آن جزء وظایف اصلی کارکنان ومدرسان می باشد. در

نهایت این مجموعه با تمامی ارکان خود بر این باور است که:

 
فعالیت صادقانه ما پاسخی به اعتماد شماست.

 برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان