حسابرسی قانونی

 

 

حسابرسی قانونی

در سال‌های اخیر، دعوت از حسابرسان برای ارائه خدمات «حسابرسی قانونی» (Forensic Audit) به ویژه هنگام بروز اختلافات مالی، گسترش فزاینده‌ای یافته است. حسابرسی قانونی در واقع مشابه خدمت پزشکان در امر «پزشکی قانونی» است. برخی از مواردی که اجرای حسابرسی قانونی می‌تواند ضرورت یابد به شرح زیر است:

  1. تقلب‌های تجاری یا کارکنان شرکت‌ها؛
  2. خسارت‌های تجاری – اقتصادی؛
  3. اختلاف بین سهامداران یا شرکا


دانشجویان عزیز جهت شرکت درکلاسهای عملی وتئوری بادفتر مجتمع اشماره 09192410484تماس حاصل فرمایند.برچسب ها

حسابرسی قانونی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان