اظهارنامه مالیات برارزش افزوده

 

موسسه حسابداری، حسابداران مجتمع نخبگان با کادرمجرب خود آماده  ثبت  نام ارزش افزوده اخذ کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی و کد اقتصادی و همچنین تهیه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده و ارائه تخصصی کلیه خدمات مالی ، مالیاتی و بیمه ای با کمتریه هسینه با شرکتها و موسسات می باشد.

 مدارک مورد نیاز ثبت اظهارنامه مالیاتی:

 

۱- تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی مربوط به بند مشمول ماده ۹۶ ( مودیانی که مشمول بند الف می باشند تکمیل بخش ترازنامه الزامی میباشد.)

۲- دارا بودن کد رهگیری پیش ثبت نام کد اقتصادی

۳- داشتن مبلغ درآمد و هزینه (مودیان محترم مطلوب است مبالغ فوق را از ممیزی مربوط به واحد مالیاتی دارایی خود دریافت نمایند.)

 

* مدارک مورد نیاز ثبت اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی

۱- دارا بودن نامه محرمانه (شامل نام کاربری و کلمه عبور) در صورت فعال بودن شرکت

*** توجه : در صورت غیر فعال بودن شرکت دارا بودن کد رهگیری پیش ثبت نام کد اقتصادی کافی است.

۲- مشخصات کامل مدیر عامل و اعضای هیت مدیره شرکت

۳- مشخصات ثبت شرکت شامل : شماره ثبت ، تاریخ ثبت ، شماره پرونده ، حوزه مالیاتی

۴- ترازنامه شرکت

۵- دارا بودن مبلغ سرمایه یا سهم الشرکه

۶- اطلاعات ملک در صورت اجاری بودن محل فعالیت شرکت

۷- دارا بودن شناسه ملی و کد اقتصادی

 

* مدارک مورد نیاز ثبت اظهارنامه مالیاتی املاک و مستغلات

۱- تکمیل فرم مربوط به اظهارنامه املاک و مستغلات

۲-داشتن اطلاعات کامل مستاجرین (کد ملی ، نام و نام خانوادگی و ……..)

۳- دارا بودن مبالغ اجاره ، رهن ، رهن و اجاره و ……….

اساتید مجتمع نخبگان زنجان