طرح بیمه تضمین کیفیت آموزش

 

طرح بیمه تضمین کیفیت آموزش

 

دانشجویانی که از تاریخ 97/12/1 به بعد در دوره های آموزشی مجتمع فنی نخبگان ثبت نام کرده اند در صورتیکه در پایان دوره احساس نمایند که کلاس مورد نظر منجر به یادگیری کامل آن ها نشده است می توانند

از طرح بیمه تضمین کیفیت آموزش استفاده نمایند و دوباره در همان دوره آموزشی به صورت رایگان شرکت نمایند. 

شرایط استفاده از طرح : 

1- دانشجویان باید به طور منظم در دوره تکراری حاضر باشند. 

2- طرح بیمه تضمین کیفیت آموزش شامل دانشجویانی می شود که دوره اصلی خود را بصورت کامل به اتمام رسانده اند و دوره آموزشی آن ها ناقص نیست.

tarhebimehبرچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان