کارگاه مکاتبات تجاری (Commercial Correspondence)

مخاطبین دوره :

این دوره برای افرادی که نیاز به برقراری ارتباط در محیط های بین المللی دارند 

روش ارائه محتوا :

کارگاه های کاربردی

اهداف دوره :

بهبود تکنیک های مهارت نوشتاری، استراتژی ها و سبک های نوشتاری

سرفصل های آموزشی :

 • Emails & Memo
 • سبک ها و استراتژی های مختلف
 • مراحل مؤثر در خلق مکاتبات موثر و مفید تجاری پیش از شروع به نوشتن
 • روش نوشتن و اصلاح جملات موثر در مکاتبات تجاری
 • روش و ساختار نوشتن انواع ایمیل ها (نامه ها ) و پاسخ به آن ها
 • درخواست های ساده
 • دستور العمل ها
 • مطالبات مالی یا درخواست هایی با احتمال پاسخ منفی
 • شکایات
 • تشکر و حسن نیت
 • نوشتن گزارش های اداری


برچسب ها

کارگاه مکاتبات تجاری  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان