حسابرسی رعایتی

 

 

حسابرسی رعایتی

مقصود از حسابرسی رعایت، تعیین میزان رعایت احکام، سیاست‌ها، پیمان‌ها، قوانین و مقررات دولتی و کنترلهای داخلی توسط شرکت‌های مورد رسیدگی است. برای مثال، شرکت‌ها می‌توانند تعیین میزان رعایت

احکام و سیاست‌های داخلی توسط بخش‌های مختلف سازمان را از حسابرسان خود درخواست نمایند. مثال دیگر، حسابرسی اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص یا شرکت‌ها توسط ممیزان وزارت امور اقتصادی و

دارایی جهت تعیین میزان رعایت قانون مالیات‌ها است.

دانشجویان عزیز جهت شرکت درکلاسهای عملی وتئوری بادفتر مجتمع اباشماره 09192410484تماس حاصل فرمایند.


برچسب ها

حسابرسی رعایتی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان