کارگاه آموزشی بررسی اختلالات شخصیتی

کارگاه آموزشی بررسی اختلالات شخصیتی

مدت دوره:24 ساعت 

 

 • مفاهیم کلی شخصیت
 • سنجش شخصیت
 • نظریه روان کاوی
 • اختلال‌هایی که نخستین بار در دوره شیرخوارگی، کودکی یا نوجوانی تشخیص داده می‌شود
 • اختلال‌های شخصیت و سبب‌شناسی
 • اختلال‌های اضطرابی و سبب‌شناسی
 • اختلال‌های جسمانی شکل و سبب‌شناسی
 • اختلال‌های ساختگی و سبب‌شناسی
 • اختلال‌های تجزیه‌ای و سبب‌شناسی
 • اختلال‌های خلقی و سبب‌شناسی
 • اسکیزوفرن و سبب‌شناسی
 • اختلال‌های خوردن و سبب‌شناسی
 • اختلال‌های خواب و سبب‌شناسی
 • اختلال‌های شناختی و سبب‌شناسی
 • اختلال‌های جنسی و هویت ‌جنسی و سبب‌شناسی
 • اختلال‌های مربوط به موارد و نشانگان فرهنگ بسته
 • اختلال‌های دستگاه عصبی
 • جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی درکلاسها باشماره 09109710638 - 02433544688 -09192410484 تماس فرماییدبرچسب ها

کارگاه آموزشی بررسی اختلالات شخصیتی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان