نحوه آموزش در مجتمع نخبگان به چه صورت است؟

جواب کارشناس :

پس از ثبت نام کامل (هزینه  / اصل شناسنامه / کارت ملی /اخرین مدرک تحصیلی ) در یکی از رشته های مجتمع نخبگان دوره را طبق اعلامی سازمان فنی وحرفه ای  بصورت حضوری یا آنلاین برگزار میگردد.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان