حسابداری پیمانکاری 2

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

در ادامه بحث پیمانکاری 1، این دوره شما را با استاندارد حسابداری پیمان‎های بلندمدت که در شرایط ایران قابلیت پیاده‎سازی داشته، آشنا می‎کند. قوانین بیمه و مالیاتی حاکم برفعالیت‎های پیمانکاری نیز مورد توجه قرار گرفته و در پایان می‎توانید صورت‎های مالی را بر این اساس تهیه کنید. در صورتی که باز هم مایل به یادگیری مطالب بیشتری هستید، دوره بلندمدت حسابداری پیمانکاری را به شما پیشنهاد می‎دهیم، البته از حضور در کلاس‎های مرتبط با مباحث حسابداری پیمانکاری بخش اول و دوم، معاف خواهید بود.

 

مدت 21 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 3 سال سابقه کار
مدرک مجتمع فنی نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

اساتید مجتمع نخبگان زنجان