کارگاه آموزشی شخصیت شناسی MBTI

کارگاه آموزشی شخصیت شناسی MBTI

نام دوره آموزشی:شخصیت شناسی MBTI

مدت دوره:20 ساعت

 

 اگر فکر می کنید هنوز خودتان را به قدر کافی نمی شناسید و یا اعتماد بنفس کافی ندارید 

 اگر دوست دارید به شغل بهتر و درآمد بیشتر برسید

 اگر دوست دارید دیگران بیشتر شما را درک کنند و بیشتر دوست داشته شوید

 اگر تلاش زیادی می کنید اما از کیفیت روابط و درآمـد خود راضی نیستید

 اگر شکسـت های مکـرر در روابط ، شغل و زندگی تجربه کرده ای

 اگر در مدیریت و تفویض اختیار و استخدام به اندازه کافی موفق نیستید

 وقتشه یک تصمیـم مهم بگیرید و آن هم  یادگیری مهارت MBTI است!

این سوالاتی است که روزانه ذهن میلیون ها انسان در جهان را به خود مشغول می کند مثل خود شما. به نظر شما حالا چه باید کرد؟ چطور می توان به جواب این سوالات رسید؟ به کمک چه چیزی یا چه کسی؟

برای اکثر اين دغدغه ها، پاسخ مناسب در MBTI  وجود دارد و شما پس از گذراندن اين دوره ، بشرطی که آموخته ها را اجرائی کنید ، با چالش های خود در این حوزه ،  خداحافظی خواهید کرد

اولین، بهترین و مطمئن ترین قدم برای شروع مسیر، به دست آوردن شناخت درستی از خودتان است.

کسب شناخت خوب و درست به خصوص در مورد خودتان و همچنین اطرافیان می تواند به بسیاری از سوالات و دغدغه های ذهنی شما پاسخ بدهد.

 توصیه می شود هر چه زودتر این مهارت را فرابگیرید زیرا بنوعی سواد خودشناسی و ارتباطات است

جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی درکلاسها باشماره 09109710638 - 02433544688 -09192410484 تماس فرماییدبرچسب ها

کارگاه آموزشی شخصیت شناسی MBTI   کارگاه آموزشی شخصیت شناسی MBTI   کارگاه خودشناسی   کارگاه ارتباطات   کارگاه روانشناسی   کارگاه آموزشی شخصیت شناسی MBTI   کارگاه خودشناسی   کارگاه ارتباطات   کارگاه روانشناسی   کارگاه آموزشی شخصیت شناسی MBTI   کارگاه خودشناسی   کارگاه ارتباطات   کارگاه روانشناسی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان