تفکر سیستمی (با رویکرد تفکر استراتژیک)

 

تفکر سیستمی (با رویکرد تفکر استراتژیک)

محتوای دوره

 

هدف از برگزاري دوره:

آشنایی فراگيران با مفاهيم اساسي، تعاريف و الگوهاي تفكر سيستمي و تفكر استراتژيك، ايجاد درك عميق از ماهيت اين شيوه‌ي تفكر و توسعه نگرش مخاطبان نسبت به مسايل سازمان و كسب‌وكار از منظر استراتژي به منظور بهبود توانمندي‌هاي مديران و صاحبان بنگاه‌ها در بازار رقابتي و پر تلاطم كنوني.

رئوس مطالب و سرفصل های دوره

 • مفاهيم تفكر و سيستم
 • آشنايي با متدولوژي علم
 • عناصر سيستم
 • مدل‌هاي ذهني
 • مباني چهارگانه تفكر سيستمي
 • رويكرد عقب‌تر بايست
 • ساختار و رفتار سيستم‌ها
 • تفكر بر اساس رابطه علت و معلولي
 • رويكرد پيچيدگي پويا
 • رويكرد مقاومت در برابر سياست‌ها
 • رويكرد يادگيري تك حلقه‌اي
 • رويكرد يادگيري دو حلقه‌اي
 • مفهوم تفكر استراتژيك
 • تفكر استراتژيك و يادگيري سيستمي
 • تفكر استراتژيك، سيستم و حل مسئله
 • تفكر استراتژيك و شرايط محيطي
 • ابزارهاي تفكر استراتژيكبرچسب ها

تفکر سیستمی (با رویکرد تفکر استراتژیک)  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان