ایده پروری استارتاپ ها

ایده پردازی برای استارت آپ | چگونه برای کسب و کار خود ایده بدهیم

ایده پردازی برای استارت آپ چگونه است؟

 

در اصل خلاقیت یکی از مهمترین مهارت‌های انسانی است که توسط ابزارهایی مانند یادگیری، تمرین و توسعه می‌تواناستارتاپ فوق العاده‌ای را خلق کرد. در دنیای امروز ایده‌پردازی برای استارت آپ، بخش جدایی‌ناپذیری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ بوده که در ایندوره

قصد داریم راهکارهایی برای رشد شما در این حوزه را ارائه دهیم.

1.ایده پردازی برای استارت آپ 

2.اهمیت بازار هدف در ایده برای استارت آپ

3.طراحی نوشتهSketchnote)) 

 

 برچسب ها

ایده پردازی برای استارت آپ  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان