مقدمه

مقدمه

در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تحول در نظام آموزش رسمی دوره متوسطه و تأکید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران درخصوص ارائه آموزش های مهارت محور به دانش آموزان ، همچنین عملیانی کردن راهکار 1-6 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بند 6 حوره تربیت و یادگیری کار و فن آوری برنامه درس ملی ، طرح آموزش حرفه های مهارتی کوتاه مدت موسوم به «ایران مهارت» همزمان با تحصیل دانش آموزان با توجه به توافق نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به شماره 100/24786 مورخ 1396/07/18 جهت اجرا ابلاغ می شود.برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان