دوره کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره، زمینه آشنایی شما را با قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی فراهم می­‎کند. شما با طی این دوره در کنار دانش تخصصی حسابداری و تجربه شغلی، از فرصت­‎های شغلی مناسبی برخوردار خواهید شد.

 

مدت 24 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 2 سال سابقه کار
مدرک مجتمع فنی نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

اساتید مجتمع نخبگان زنجان