امور مربوط به ثبت شرکتها

جهت ثبت شرکت باید سن قانونی اعضا بالای 18 سال باشد که اگر از این شرایط سنی کمتر باشد به عنوان سهامدار معرفی می شود و هیچ سمتی در شرکت ندارد.و از صد ردصد سهام حداقل یک سهم به سهامدار تعلق میگیرد و کسی در شرکت دارای حق امضا است که از نظر قانونی و سمتی در شرکت شرایط مناسب داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای تنظیم صورتجلسه در شرکتهای سهامی خاص:

کپی اگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت

 

۲-کپی اگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت

 

۳-دادن اخرین لیست سهامداران شرکت

 

۴-کپی مدارک شناسایی کلیه سهامداران و هیئت مدیره و بازرسین در شرکت

 

۵-کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید که وارد شرکت میشوند

 

۶-کامل کردن فرم اطلاعات مورد نیاز

اساتید مجتمع نخبگان زنجان