بودجه‎بندی جامع

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

بودجه‎ریزی از متداول‎ترین ابزارهای حسابداری است که سازمان‎ها برای برنامه‎ریزی و کنترل مورد استفاده قرار می‎دهند. سیستم بودجه‎ریزی نگاه شما را متوجه آینده ساخته و از زاویه نگاه به آینده و برنامه‎ریزی می‎تواند مشکلات بالقوه محیط سازمانی شما را پیش‎بینی و علاج کنند. شما می‎توانید با اتکا به این ابزار، به جای مبارزه با مسائل روزانه و متداول، درصدد بهره‎برداری از فرصت‎های بالقوه برآیید. این دوره آمادگی لازم را جهت آشنایی با این ابزار برنامه‎ریزی و کنترل در شما ایجاد می‎کند.

 

اساتید مجتمع نخبگان زنجان