دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

افرادی که در سازمان‌ها، شرکت‌ها و بخصوص شرکت‌های بازرگانی مسئول خرید و فروش‌های بین المللی هستند، برای افزایش مهارت‌های خود و کسب دانش روز در این زمینه این دوره را انتخاب می‌کنند. البته کسب این عنوان نیازمند دانش، تجربه و مهارت‎های حسابداری، بازرگانی و مدیریتی است که با آموزش حرفه‎ای مستمر در حوزه حسابداری، مدیریت و مهارت‌های عمومی امکان‎پذیر است.

 

مدت 21 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 2 سال سابقه کار
مدرک مجتمع فنی نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

10000000ریال