دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

هدف دوره: 

مجتمع فنی نخبگان در راستای افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به بازار سرمایه و با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به برگزاری این دوره‌ نموده است. در این دوره روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه و استفاده از این روش توسط معامله‌گران آموزش داده می‌شود.

در این دوره شما:
  • با مباحث پیشرفته تکنیکال آشنا خواهید شد.
  • با ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد
  • با روشهای معامله با استفاده از تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد
  • الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد
محورهای اصلی دوره:
  • الگوهای کندل استیکی
  • واگرایی ها و انواع آن
  • الگوهایی هارمونیک
  • شاخص‌های تکنیکال(تکمیلی)
  • چنگال اندروز و نحوه استفاده از آن

مدرس: دکتروحید مرصعی

اساتید مجتمع نخبگان زنجان