کارگاه برگزاری ارائه موفق (How to have an effective presentation)

مخاطبین دوره :

این دوره برای افرادی که نیاز به برقراری ارتباط در محیط های بین المللی دارند 

روش ارائه محتوا :

کارگاه های کاربردی

اهداف دوره :

توانمندسازی افراد برای ارائه مطالب به زبان انگلیسی در جلسات و سایر موقعیت ها

سرفصل های آموزشی :

  • نحوه خوشامد گویی به مهمانان و معرفی شخص و موضوع
  • غلبه بر استرس
  • زبان بدن
  • نکات کلیدی در تهیه اسلاید های پاور پوینت (Power Point)
  • نحوه ارائه مطالب شامل ارائه نکات کلیدی و نمودارها و غیره
  • نحوه نتیجه گیری و پاسخ گویی به سوالات


برچسب ها

کارگاه برگزاری ارائه موفق   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان