کارگاه آموزشی منِ توانمند با کسب مهارت اعتماد به نفس و عزت نفس

کارگاه آموزشی منِ توانمند با کسب مهارت اعتماد به نفس و عزت نفس

نام دوره آموزشی

منِ توانمند با کسب مهارت اعتماد به نفس و عزت نفس

جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی درکلاسها باشماره 09109710638 - 02433544688 -09192410484 تماس فرماییدبرچسب ها

کارگاه آموزشی منِ توانمند با کسب مهارت اعتماد به نفس و عزت نفس  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان