ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

توضیحات دوره

مدیران همواره باید آگاهی لازم را جهت نظارت و رسیدگی کلی به امور مالی کسب‌وکارشان داشته باشند. از این رو این جهت افزودن این آگاهی به مدیران طراحی شده تا بتوانند هرآنچه در حوزه مباحث مالی نیاز دارند را بدست آورند. در این دوره بر دو مبحث تمرکز شده است: 

 1. بودجه‌ریزی سرمایه‌ای: چگونه ابزارهای مالی می‌توانند ما را در تصمیم‌گیری‌های مالی (اعم از کاری و شخصی) کمک نمایند؟ 
 2.  تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی: صورت‌های مالی چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می‌دهند و چگونه می توان با استفاده از آنها به تحلیل شرکت‌ها پرداخت؟ 

با مشاهده دوره آموزشی ابزارهای مالی برای مدیران شما درک خوبی از مباحث کلی مدیریت مالی و می توانید زین پس صورت های مالی شرکت خود را بهتر و یا دقت بیشتر متوجه شوید.

همچنین درک روشن تری از 

 1. سود 
 2. زیان
 3.  وام 
 4. ارزش فعلی پول
 5. ارزش آتی پول
 6. بهره 
 7. سپرده
 8. قست
 9. ترازنامه
 10. صورت سود و زیان

بدست می آورید.

پس از این دوره اگر پیشنهادی مبنی بر سرمایه گذاری می توانید بهتر ارزیابی کنید تا دست رنج خود را به نحوه درستی خرج نمایید.

 برچسب ها

ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان