دوره اکسل پیشرفته با رویکرد طراحی داشبورد

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

داشبورد ابزاری مدیریتی است که از طریق رصد کردن و نمایش دادن وضعیت شاخص‌های کلیدی مرتبط با عملکرد واحد سازمانی، یک نگاه کلی از وضعیت کسب و کار ارایه می‌دهد. مهمترین مزیت داشبورد این است که دیتاهای بسیار زیاد و ارتباطات پیچیده سازمانی را بصورت نمودارهای ساده و قابل فهم ارایه می‌کند؛ طوری که مدیران با یک نگاه کلی می‌توانند بفهمند وضعیت کنونی کسب و کارشان چطور است و تصمیم‌گیری‌های سریع و بهینه انجام دهند.

 

مدت 40 ساعت
پیش‌نیاز آشنایی با اکسل در حد متوسط
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

اساتید مجتمع نخبگان زنجان