شما اینجا هستید:   خانه » کازگاه ICDLنخبگان » ICDL

ICDL

 

ICDL

 

هدف:

«ICDL» استاندارد مهارت های هفتگانه کامپیوتر می باشد که در ایران اکثر افراد جامعه آن را با همین نام «ICDL» می شناسند. هر فردی در جامعه می بایست دارای گواهینامه «ICDL» به عنوان سواد دیجیتالی باشد. 
دانشجویان پس از گذراندن دوره مهارت های هفتگانه «ICDL» در مجتمع فنی نخبگان می توانند مدرک بگیرند: 
 

تلفن تماس 09192410484 آقای محمدی ویا باشماره 02433544688 تماس فرمایید.برچسب ها

ICDLدکتر وحید مرصعی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان