دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

در این دوره فرآیند حسابرسی اطلاعات مالی به شکل عملی از طریق رسیدگی به اطلاعات مالی یک شرکت فرضی با ارائه مستندات کامل حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد علاقمندان به کار در حوزه حسابرسی با داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط با گذراندن این دوره کارگاهی می توانند به عنوان حسابرس در موسسات حسابرسی به شکل مؤثر فعالیت نمایند.

 

مدت 72 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

 برچسب ها

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان