شما اینجا هستید:   خانه » کازگاه ICDLنخبگان » e-Citezen

e-Citezen

 

 

e-Citizen

نام دوره آموزشی

e-Citizen

 

هدف:

استاندارد آموزشى شهروند الکترونيکى براي دانش آموزان مقطع راهنمايى ، خانم هاى خانه دار و مشاغل آزاد به داوطلبان کمک می کند تا بیشترین استفاده را از اینترنت ببرند و با کسب این مهارت های روی خط (Online)به جنبه های ارتقادهنده جامعه اطلاعاتی دست یابند.

رئوس مطالب

پایه های فناوری اطلاعات

■ مهارتهاى پايه شامل مباني کامپيوتر ،فايل و پوشه‌ها ،برنامه‌هاى کاربردى ساده، مبانى اينترنت، مبانى ايميل. 
■ جستجوى اطلاعات شامل جستجو ،محدوده وسيعى از منابع اينترنتى ،احتياط ها،نتايج و خطرات،اعتبارو وثوق اطلاعات 
■ مشارکت الکترونيکي شامل خدمات روى خط(online)،برنامه‌ هاى کاربردى علمى.برچسب ها

e-Citezen  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان