در طول دوره سوالی از استاد دوره مورد نظر داشتیم از چه طریقی می توان با استاد در تماس بود ؟

جواب کارشناس :

شما تمامی سوالات خود را به صورت مکتوب ویا باهماهنگی بااستاد مربوطه بویااز طریق ایمیل مرکز و یا قسمت رفع اشکال در سایت ارسال می کنید اساتید ما در اولین فرصت به شما پاسخ های مورد نیاز را ارائه خواهند کرد.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان