مشاور حقوقی دراینترنت

 

  

مشاور حقوقی در اینترنت

نام دوره آموزشی

مشاور حقوقی در اینترنت
■ مشاور حقوقی در مباحث عملی و کاربردی چک و سفته 
■ اقامه دعوا،دفاع و نحوه اثبات دعوا 
■ مشاور حقوقی در اجرای احکام مدنی و کیفری 
■ مشاوره حقوقی در مباحث آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی 
■ مشاوره حقوقی در اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا و نحوه انجام کار 
■ مشاور حقوقی در مباحث مربوط به روابط موجر و مستأجر و پیگیری دعاوی مربوط به آن در محاکم 
■ مشاور حقوقی در مباحث مربوط به دعاوی خانوادگی و چگونگی حل و فصل آن در محاکم 
■ بکارگیری ابزار لازم جهت اتصال به اینترنت 
■ بکارگیری پست الکترونیکی توسط نرم افزار های Yahoo Messenger , Out Lock Express 
■ طراحی صفحات وببرچسب ها

مشاور حقوقی دراینترنت  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان